کد خبر: 38سه شنبه، 23 اسفند 1390 - 16:07
دره بید از نگاه لغت نامه دهخدا
دره بید ملامیرزا. [ دَرْ رَ دِ م ُل ْ لا ] (اِخ ) دهی است از دهستان ورزق بخش داران شهرستان فریدن
  
دره بیدملامیرزا
دره بیدملامیرزا. [ دَر�' رَ دِ م ُل �' لا ] (اِخ ) دهی است از دهستان ورزق بخش داران شهرستان فریدن . واقع در4هزارگزی شمالخاوری داران و یکهزارگزی باختر راه دامنه به خوانسار، با877تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن فرعی است . (از فرهنگجغرافیایی ایران ج10).

توضیح: 

 این مطلب که در لغت نامه دهخدا آمده است مشخصات جغرافیایی و نام روستای دره بید را بیان می کند ولیکن جمعیت آن پس از گذشت بیش از نیم قرن به بیش از 3 هزار نفر رسیده است و بیش از 1000 نفر نیز مهاجرت نموده و در شهر های دیگر ساکنند. این روستا بیش از 40 سال است که با همیاری و همت مردم روستا از آب آشامیدنی لوله کشی و بهداشتی سالم بهره مند است و در سالهای اخیر نیز با همکاری جهاد کشاورزی منابع آب روستا مرمت و بازسازی شده است.